Kto może wykonywać instalacje elektryczne?

Data wpisu: 22 październik 2022r. • Autor wpisu: administrator

Wykonywanie i montaż instalacji elektrycznych to bardzo odpowiedzialne zadanie, które ma duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Z tego względu, instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które dysponują rzetelną i fachową wiedzą, a także uprawnieniami, które dowodzą tej wiedzy. Istnieje kilka rodzajów uprawnień o różnym zakresie. Innych uprawnień potrzebuje osoba wykonująca projekt instalacji elektrycznych, innych elektryk odpowiedzialne za wykonanie i montaż, a jeszcze innych osoba odpowiedzialna za przeglądy.


Kto może wykonywać instalacje elektryczne?


Uprawnienia elektryczne bez ograniczeń


Najbardziej obszerne są uprawnienia elektryczne bez ograniczeń, które pozwalają kierować pracami i samodzielnie wykonywać: sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne oraz elektromagnetyczne, a także techniczne urządzenia zasilania. Aby uzyskać takie uprawnienia należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: elektrotechnika, elektroenergetyka lub inżynieria elektryczna. Do uzyskania uprawnień konieczne jest pomyślne zdanie egzaminu końcowego oraz odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów lub przy wykonywaniu sieci oraz instalacji elektrycznych. Uzyskanie uprawnień bez ograniczeń jest możliwe także przy studiach pierwszego stopnia, ale wówczas niezbędne są trzy lata praktyki. Po odhaczeniu wszystkich wymagań można przejść proces kwalifikacyjny i złożyć wniosek o egzamin na uprawnienia budowlane. Dopiero po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje się uprawnienia.Uprawnienia elektryczne w ograniczonym zakresie


Do wykonywania prostych sieci elektrycznych w zupełności wystarczą uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie. Takie uprawnienia umożliwiają samodzielne wykonywanie instalacji elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu do 1 kV. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że sieci można wykonywać wyłącznie w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000m3. Uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie można uzyskać już po ukończeniu technikum i po uzyskaniu tytułu zawodowego: technik elektryk lub technik elektroenergetyk. Podobne uprawnienia dają tytuły: technik transportu szynowego lub technik kolejowych sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia można otrzymać dopiero po odbyciu 4-letniej praktyki zawodowej.Dodatkowe uprawnienia elektryczne


Wykształcenie, staż zawodowy oraz zdanie egzaminu to dopiero początek drogi. Praca elektryka jest niezwykle odpowiedzialna i wymaga stałego poszerzania umiejętności oraz kompetencji. Warto chociażby wziąć pod uwagę to, że branża ulega dynamicznym zmianom, do których trzeba się stale dostosowywać. W związku z tym, elektrycy świadczący kompleksowe usługi w zakresie wykonywania i montażu instalacji elektrycznych stale biorą udział w dodatkowych szkoleniach, które pozwalają zdobyć cenne certyfikaty umożliwiające rozszerzanie zakresu świadczonych usług. Tutaj warto wspomnieć, że dodatkowych uprawnień wymaga się od osoby odpowiedzialnej za przegląd i odbiór sieci elektrycznych. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia musi również ponosić coroczną opłatę, jeśli chce funkcjonować w branży jako samodzielny projektant, kierownik lub inspektor.Komu zlecić wykonanie instalacji elektrycznych?


Biorąc pod uwagę, jak odpowiedzialnym zadaniem jest wykonanie i montaż instalacji elektrycznej, zadanie to należy powierzyć elektrykowi, który nie tylko posiada stosowne uprawnienia budowlane elektryczne, ale również doświadczenie oraz certyfikaty, które zaświadczają o stałym poszerzaniu kompetencji zawodowych. Elektryk z uprawnieniami posiada także własną pieczątkę, którą zatwierdza protokół z wykonanych prac, przeglądów lub odbioru. Jak wybrać rzetelnego fachowca? Na pewno warto sprawdzić zakres świadczonych usług, doświadczenie w branży, cennik, jak również opinie ze strony osób, które miały już okazję korzystać z usług elektryka. Do dyspozycji klientów pozostają również duże firmy, które zatrudniają kilku fachowców odpowiedzialnych za różne obowiązki.
Dostawcy rozwiązań dla branży elektrycznej